XENKẼ

Một xưởng thiết kế nhỏ, nơi những giấc mơ xen kẽ với thực tại.

Vạn vật luôn biến đổi không ngừng, khung cảnh của một không gian cũng luôn biến đổi tùy thuộc vào con người, thời gian và thiên nhiên. Chúng tôi luôn suy nghĩ về một không gian, nơi con người cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, nơi khung cảnh được mở rộng và tan chảy nhẹ nhàng vào ký ức. Chúng tôi nghiên cứu những giải pháp để thu hẹp khoảng cách giữa con người với con người trong đô thị bằng không gian kiến trúc.

#architecture #urban #planning #design #concept

chao@xenke.com

Facebook